Alles wat je weten moet als er brand uitbreekt

Brand kan al vrij snel leiden tot gevaarlijke situaties. Bij G4s worden er speciale cursussen gegeven over hoe je moet handelen als er brand uitbreekt. Bij deze brandweertrainingen leer je hoe je een brand moet blussen en hoe je een gebouw zo efficiënt mogelijk kunt ontruimen. Deze training wordt op maat gemaakt. Dat wil zeggen dat jij zelf kunt kiezen in welke scenario’s je wilt oefenen. G4s beschikt over meerdere vestigingen waar een brand kan worden nagebootst. Als je liever op je eigen locatie oefent dan kan dat in overleg geregeld worden. Op de speciaal ingerichte gebouwen leer je bijvoorbeeld hoe je in het donker en in de rook een gebouw moet verlaten. Veel mensen beseffen niet dat brand in een gebouw in veel gevallen leidt tot beperking van het zicht. Uiteraard leer je ook hoe je met een brandblusser een brand kunt doven. De trainingen voldoen aan internationale eisen en kwaliteitsnormen.

Het voorkomen van brandgevaarlijke omstandigheden

Brand komt nog steeds relatief vaak voor. Veel investeringen in brandpreventie hebben door de jaren heen het aantal branden gelukkig weten te verminderen. Onder andere het gebruiken van betere bouwmaterialen heeft ertoe geleid dat brand minder vaak uitbreekt en zich minder snel verspreidt. Verder hebben het besteden van veel aandacht aan veilige en voldoende vluchtroutes ervoor gezorgd dat mensen in veel gevallen op tijd een brandend gebouw kunnen verlaten. Toch vinden er jaarlijks nog veel branden vaak die leiden tot levensbedreigende situaties. Het probleem met brand is dat je nooit zeker kan zijn dat iets 100% brandveilig is. Een kapotte zekering of een sigaret kan brand veroorzaken en er zijn natuurlijk ook nog altijd gevallen waarbij de brand bewust aangestoken wordt. Om die redenen is het belangrijk dat voldoende mensen weten wat je moet doen als er brand uitbreekt.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *