Genderneutraal beleid op de werkvloer in 2017

Het afgelopen jaar heeft een mooie ontwikkeling laten zien op de Nederlandse arbeidsmarkt: een recordaantal Nederlanders heeft namelijk anno 2017 een baan. Met name veel 45-plussers is het gelukt om in de maand augustus werk te vinden. Daarnaast is de werkloosheid in augustus 2017 gedaald naar het laagste niveau in zes jaar tijd en laat ook het aantal uitkeringen een dalende lijn zien. Maar hoe zit het eigenlijk met de loonkloof tussen mannen en vrouwen, en iedereen die daar tussen valt? In andere woorden, hoe genderneutraal is de Nederlandse arbeidsmarkt?

Vrouwen verdienen nog steeds veel minder dan mannen

Ondanks het feit dat vooral veel vrouwen het afgelopen jaar aan de slag zijn gekomen (tweederde van alle mensen die in de maanden juni, juli en augustus een baan hebben gekregen is vrouw), verdienen vrouwen nog altijd een stuk minder dan hun mannelijke collega’s. De statistieken van het CBS laten zien dat Nederlandse vrouwen gemiddeld wel zo’n 16 procent minder verdienen.

Verklaringen voor deze loonkloof zijn onder andere dat vrouwen vaker in deeltijd werken en gemiddeld genomen minder hoog zijn opgeleid dan mannen, waardoor ze lagere functies krijgen. Daarnaast krijgen werknemers in organisaties waar meer vrouwen werken over het algemeen minder betaald, en hebben vrouwen vaker dan mannen een flexbaan. Maar ondanks al deze mogelijke oorzaken is het verschil in loon ook voor een deel niet te verklaren, waardoor je kunt spreken van een oneerlijk beleid op de Nederlandse arbeidsmarkt.

Genderongelijkheid op de Nederlandse arbeidsmarkt

Nederland heeft nog flinke slagen om te maken voordat we hier echt kunnen spreken van gendergelijkheid op de werkvloer. Nederland is namelijk het afgelopen jaar van plek 12 gezakt naar positie 16 op de jaarlijkse Global Gender GapIndex. De Global Gender GapIndex is een rapport van het World Economic Forum dat inzicht moet geven in de onevenredigheid tussen vrouwen en mannen in 144 landen.

Op nummer 1 op deze ranglijst staat momenteel Ijsland, met Finland en Noorwegen op de tweede en derde plaats. Omdat Nederland zo gezakt is op de lijst, scoren landen zoals Namibië, Rwanda en de Filipijnen momenteel beter dan Nederland op het gebied van gendergelijkheid.

Ook transgender personen hebben het op de werkvloer en de arbeidsmarkt niet altijd even makkelijk. Zo’n 20 procent van alle transgender personen in Nederland heeft geen baan of is arbeidsongeschikt, een percentage dat twee tot driemaal hoger ligt dan bij niet-transgender personen. Belangrijke oorzaken hierbij zijn discriminatie op de arbeidsmarkt en slechte gezondheid bij trans werknemers. Ongeveer 30 procent van alle Nederlandse transgender personen is ontevreden met hun baan.

Wat je zelf kunt doen om de genderkloof op het werk te dichten

Desondanks zijn er natuurlijk ook veel Nederlandse vrouwen en transgender personen die wél een eerlijke vergoeding voor hun werk en die het wel naar hun zin hebben op kantoor. Wat betreft het laatste is het uiteraard erg spannend om collega’s en werkgevers te vertellen over het feit dat je transgender bent, en hebben veel werknemers even tijd voor nodig om daaraan te wennen.

Hierbij een aantal dingen die je kunt doen om de strijd aan te gaan met de genderkloof op het werk:

  • Durf te solliciteren op functies binnen of buiten je organisatie, ook wanneer je denkt dat je niet volledig voldoet aan de functieomschrijving
  • Wees assertief wanneer het gaat om salarisonderhandelingen
  • Laat je successen zien en maak je prestaties beter zichtbaar binnen je bedrijf
  • Zorg ook dat jij zelf beter zichtbaar wordt binnen het bedrijf waar je werkt
  • Zorg voor meer directe communicatie richting jouw leidinggevenden en collega’s

Wil jij meer tips en adviezen lezen rondom gendergelijkheid en andere sociale vraagstukken? Neem dan een kijkje op Madave.nl, een informatieplatform rondom genderneutraliteit.

5 essentiële tips voor succesvol projectmanagement

projectmanagement
  • Het meest uitdagende deel van een project is het begin. Het begin is altijd lastig. Hoe groter en dynamischer een project is, des te meer kans dat werknemers stress en besluiteloosheid ervaren.

Hoewel ieder project anders is, is het handig een basis te hebben. In dit artikel geven wij je aantal tips waarmee je grote monsterachtige projecten kunt aanpakken.

 

1: Begin met het grote plaatje
De meeste mensen duiken direct op allerlei taken, zonder een beeld te hebben van het totaaloverzicht. Neem een stapje terug. Wat is het hoofddoel dat je wenst te bereiken met dit project? Welk resultaat moet dit project leveren? Welke problemen of kansen zijn er? En hoe ga je het succes meten?

2: Vorm een ​​team
Alle grote projecten hebben een sterk team nodig. Vraag jezelf per taak af: wie is er verantwoordelijk de taak te voltooien? En is er een nieuwe rol nodig, die nu nog niet aanwezig is binnen het team? Het is verstandig om met mensen te praten die eerder deel hebben uitgemaakt van grote projecten, omdat hun ervaring helpt uitdagingen te ontdekken.

3: Definieer een einddoel
Voordat u rollen toekent en taken delegeert, is het belangrijk om met je team te communiceren en een gezamenlijk doel op te schrijven. Luister naar iedereen in het team en zorg ervoor dat het doel kristalhelder is; afgestemd met het grote plaatje en de missie van het bedrijf. Het mag uitdagend zijn, maar haalbaar. Vervolgens kun je het grote doel opsplitsen in kleinere doelen, voor individuen of kleinere groepen. Maar zorg ervoor dat ze nooit het grote doel uit het oog verliezen.

Teams presteren het beste als iedereen zijn of haar rol begrijpt. Nu het team is samengesteld, en rollen en verantwoordelijkheden zijn toegewezen, is het belangrijk ervoor te zorgen dat iedereen kan “shinen” binnen zijn of haar rol. Bied ze wat nodig is om dit mogelijk te maken.

4: Deel het einddoel op in kleinere delen
Deel het einddoel op in kleinere doelen en beslis wie er verantwoordelijk is. Zo wordt het project beheersbaarder, en de mensen in het team zullen het makkelijker vinden om de taken te volbrengen. Bepaal vervolgens belangrijke doelstellingen, taken en deadlines. Het kan ook helpen mijlpalen te creëren bij belangrijke onderdelen van het project. Het wordt leuk op deze manier vooruitgang te maken.

5: Planning software
Een van de meest uitdagende aspecten is het organiseren en samenwerken binnen een project. Omslachtig werken is erg tijdrovend en er kostbaar. Gelukkig is er een scala aan project planning software beschikbaar die dit heel makkelijk maken. Met dit soort systemen kan het hele team toegang krijgen tot het creëren, wijzigen en bewerken van projecten en rollen. Zichtbaarheid, samenwerking en transparantie is zo optimaal.

Met bovenstaande tips ben je goed op weg om het project te laten slagen. Last but not least: heel veel succes en motivatie toegewenst!

 

 

Werkgelegenheid in Europa stijgt naar recordniveau

Vorig jaar, in 2016, is de werkgelegenheid in Europa gestegen naar een nieuw recordniveau. Dit is gebleken uit een onderzoek van het Europees statistiekbureau Eurostat.

Het statistiekbureau bericht dat in 2016 ruim 71,1 procent van de Europese inwoners in de leeftijdscategorie 20 tot 64 jaar een betaalde baan had. Het vorige recordniveau stamt uit 2008. Twee jaar geleden, in 2015, had 70,1 procent van de Europese beroepsbevolking werk.

Zweden is koploper

Het doel van de Europese Unie is, dat in 2020 minstens 75 procent van de 20 tot 64-jarigen een betaalde baan heeft. Vorig jaar behaalde acht Europese lidstaten dit doel al. Zweden is de koploper. Hier had 81 procent van de inwoners een betaalde baan. Andere landen met een hoge werkgelegenheid zijn Duitsland, Engeland en Denemarken. Nederland stond op de vijfde plaats. In ons land had 77 procent van de beroepsbevolking een betaalde baan.

Werkgelegenheid onder vrouwen blijft stijgen

Uit het onderzoek van Eurostat is gebleken dat zowel meer Europese vrouwen als mannen betaald werk hebben. Sinds 2010 hebben steeds meer vrouwen in Europa werk. De werkgelegenheid onder vrouwen stijgt dus al zes jaar lang onafgebroken. In 2016 was had 65,3 procent van de vrouwen in Europa een betaalde baan. Vorig jaar bedroeg de werkgelegenheid onder de mannelijke bevolking 76,9 procent. Dit is een procentpunt meer dan 2015. Toen had 75,9 procent van de mannen een baan.

Spanje hoogste begrotingstekort

Verder vermeld Eurostat dat vier Europese lidstaten in 2016 een begrotingstekort van 3 procent of meer hadden. Spanje had een tekort van 4,5 procent en stond hiermee bovenaan. Frankrijk deed het iets beter en had een tekort van 3,4 procent. Het Verenigd Koninkrijk en Roemenië hadden beiden een begrotingstekort van 3 procent van het BBP (het bruto binnenlands product).

Roemenië heeft de hoogste staatsschuld

Het Europese statistiekbureau bericht ook dat 16 Europese lidstaten vorig jaar een staatsschuld hadden van meer dan 60 procent van het BBP. Het land met de grootste overheidsschuld was Roemenië. Deze schuld bedroeg 37,6 procent. Estland had slechts een staatsschuld van 9,5 procent en deed het dus erg goed. Dit geldt ook voor Luxemburg (20 procent), Bulgarije (29,5 procent) en Tsjechië ( 37,2 procent).

Werkgelegenheid

Werkgelegenheid of tewerkstelling is de aanwezigheid van voldoende werk is voor de beroepsbevolking van een streek of land. Werkgelegenheid is te onderscheiden van het ontbreken van werkloosheid: hoewel het toenemen van werkgelegenheid een daling van de werkloosheid kan veroorzaken, kan het ook een groei van de beroepsbevolking bewerkstelligen, waardoor de werkloosheid netto zelfs kan stijgen.

De werkgelegenheid van een project of sector kan worden onderverdeeld in drie subcategorieën.

  1. Directe werkgelegenheid: aantal mensen werkzaam binnen een project of sector
  2. Indirecte achterwaartse werkgelegenheid: werkgelegenheid bij de toeleverende industrie aan een project of sector die verband houdt met het betreffende project of de betreffende sector
  3. Indirecte voorwaartse werkgelegenheid: werkgelegenheid die kan ontstaan als gevolg van spin-off effecten die veroorzaakt worden door een nieuw project

Er is volledige werkgelegenheid, wanneer alle werknemers die willen werken een arbeidsplaats kunnen vinden. Dit betekent niet per se een werkloosheid van 0%, maar meestal een acceptabel geacht niveau dat rekening houdt met bijvoorbeeld frictiewerkloosheid en seizoensgebonden werkloosheid.

Of volledige werkgelegenheid mogelijk is en hoe die dan te bereiken is, staat ter discussie. Zowel de klassieke economen als de twintigste-eeuwse monetaristen geloofden sterk dat de vrije marktvoor volledige werkgelegenheid zou zorgen, of andersom, dat alle werkloosheid in een ongereguleerde markt vrijwillig is.[1] Van Karl Marx en Friedrich Engels is de stelling afkomstig dat volledige werkgelegenheid onmogelijk is binnen een systeem van ongereguleerd kapitalisme: dit heeft behoefte aan een “industrieel reserveleger” van werklozen om de prijs van arbeid te drukken. John Maynard Keynes betoogde dat alleen overheidsingrijpen volledige werkgelegenheid zou kunnen scheppen; dit advies werd na de Tweede Wereldoorlog een speerpunt van de sociaaldemocratie.